Tohum Kumbaram Okullar için Katılım Koşulları

Anadolu Hayat Emeklilik ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle;
Çocukların doğayla bağlarını güçlendirmek, tohum konusundaki farkındalıklarını artırıp yeni sorumluluklar kazanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Tohum Kumbaram Projesi” kapsamında düzenlenen, ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim seminerleri ve tohum topu yapımı atölye çalışmalarına dahil olmak isteyen okullar için katılım koşulları aşağıda yer almaktadır:

1- Katılımcı okul bünyesinde en az 50 kişilik kapalı konferans salonunun bulunması,
2- Konferans salonunda ses sisteminin bulunması,
3- Tohum topu atölyesinde de kullanılmak üzere masa, sandalye vb. ekipmanların olması,
4- ” Tohum topu kumbarası” olarak kullanılmak üzere her bir katılımcı için 500 gr. kapaklı cam kavanozun bulunması (öğrencilerden yanlarında getirmeleri talep edilmektedir.),
5- Katılımcılarla yapılan çalışmalar sırasında çekilecek fotoğraf, video vb. için Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı kapsamında alınması gereken imzalı/onaylı KVK Aydınlatma ve Açık Rıza Metinlerinin etkinlik öncesinde temini,
6- Atölye süresince öğrencilerle ilgilenecek yeterli sayıda öğretmenin bulunması,
7- Atölye süresince sunumu yapan Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme ekibine destek verecek okul görevlisinin bulunması (su temini, masa kurulumu, taşıma işlemleri vb.),
8- Devlet okulu ise, MEB’den alınması gereken bir izin olması halinde gerekli iznin alınmış olması
9- Katılımcı okulun 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin (mevcut) toplam sayısının en az 50, en fazla 110 olması gerekmektedir.

Formu dolduran ve katılımda bulunmak isteyen okulların seçilmesi konusunda Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği yetki sahibidir. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, projeye dahil edilecek okulları serbestçe belirleme ve dilediği zaman projeye katılım koşullarını değiştirme, projeyi durdurma ve erteleme hakkına sahiptir.
Katılım başvurusu kabul edilen okullar, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından yazılı olarak bilgilendirilecektir.

Back to Top