İlk tohumları 1990’lı yılların başında Bodrum’da Buğday Bitkisel Ürünler Restoranı ve Doğal Yaşam Merkezi’nde atılan Buğday Hareketi, insanların doğa ve diğer canlılarla uyum içinde yaşadığı ekolojik bir yaşamın hayalini kuruyor.
12 Ağustos 2002 yılında kurulan Buğday Derneği, tek tek bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmayı; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmayı ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemeyi amaçlıyor. Bu amaçlar uğruna çalışırken izlediği yöntemlerin başında örnekler oluşturmak, var olana destek olmak ve bilginin serbest dolaşımını sağlamak geliyor.
Buğday Derneği çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen sürdürülebilir tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması; geleneksel süreçteki üretimlerin korunması, sürdürülmesi; yerleşimleri, üretim ve tüketimleri ile yaşamları doğayla uyum içinde olan insan topluluklarının varlıklarını sürdürmesine katkıda bulunulması; bu alanda yaşayan örneklerin desteklenmesi, yeni örnekler oluşturulması ve bu örneklerin sürdürülebilir hale gelmelerinin desteklenmesi insan gereksinimlerinin ekosistem döngülerine uyum içinde yeniden tanımlanması; doğal gereksinimlere denk düşen üretim ve tüketim modellerinin ve  teknolojilerinin desteklenmesi ve uygulanması; bireyin doğa ve çevresi içerisinde yaşayabilmesi için bilgilendirilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi amacıyla faaliyet alanları yaratılması, bilgi ve kültür alışverişini sağlayan turizm anlayışının geliştirilerek uygulanması yolunda projeler yürütüyor.
Başlıca projeler:
● %100 Ekolojik Pazarlar
● WWOOF Türkiye/TaTuTa – Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe
Takası
● Zehirsiz Sofralar
● Zehirsiz Kentlere Doğru
● MedCaravan – Akdeniz Agroekoloji Kervanı
● AYE – Gençler için Agroekoloji Eğitimi
● Tohum Takas Ağı
● Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor!
● Doğa Dostu Kent Bahçeleri
● Arıları Yaşatalım

Daha fazla bilgi için: www.bugday.org

Back to Top