Hayat tohumla başlar, dönüşüm çocukla!
Ekolojik dengenin bozulduğu, insanın topraktan uzaklaştığı, doğal kaynakların hızla tüketildiği bir çağda, doğanın bize sunduğu ileri dönüşüm modelini örnek alıyor, topraktan geleni toprağa geri kazandırıyoruz.
Çocukların küçük yaşlarda doğa ile bağ kurması ve doğanın bir parçası olduğu farkındalığı ile büyümesi, sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıyor. Bireylerin, doğaya uyumlu bir yaşam sürmesi ve çevreye karşı sorumluluk bilinci taşıyabilmesi ise çocuk yaşlarda alınan eğitimlerle daha mümkün.
Bu nedenle, Anadolu Hayat Emeklilik olarak, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ile yürüttüğümüz “Tohum Kumbaram Projesi”ne imza atıyoruz. Çocuklara erken yaşta tohum biriktirme alışkanlığı kazandırarak, tohumun bir atık değil, kıymetli bir hazine olduğu fikrini zihinlerine ekiyoruz.

2022 yılı Aralık ayında başlayan projemiz kapsamında; 2022-2023 eğitim öğretim yılında İstanbul’daki 12 okulda birinci ve ikinci sınıf öğrencileriyle Tohum Kumbaram atölyesi yaparak her bir çocuğun tohum kumbarası edinmesi ve bu kumbarada biriken tohumlarla tohum topu etkinliği yapıyoruz. Her tohum topuyla toprağa atılan tohumlara birer bitki olabilme şansı verirken, toprağın canlandırılmasına ve doğada yaşayan canlıların yaşamlarına katkıda bulunuyoruz.
Proje kapsamında ayrıca öğretmenlere de online eğitimler vererek çok daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz.
Çocuğun dili ile çocuğa tohumu anlatmayı ve çocukların içine iyilik tohumları saçmayı amaçladığımız “Tohum Kumbaram Projesi”, diğer yandan çocukları üretime dahil ederek, doğa ile organik bir bağ kurmalarını sağlamayı ve çevre ekosistemini güçlendirmeyi planlıyoruz.
Tohum biriktir, geleceği değiştir!

1990 yılında “Türkiye’nin ilk hayat sigortası şirketi” olarak faaliyete başladık. Halka açık ilk emeklilik şirketi olarak, hayat sigortaları ve bireysel emeklilik sistemi toplamında Türkiye’nin en büyük fon yaratan özel sermayeli şirketiyiz.
Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak kurulduğumuz günden bu yana, bireylerin üretken oldukları dönemlerdeki hayat standartlarının sürekliliği hedefiyle sürdürülebilir kalkınmaya hizmet ediyoruz.
“Sürdürülebilir Gelecek” için hem ürünlerimiz hem de sosyal sorumluluk projelerimizle sektöre öncülük etmekten gurur duyuyoruz.
Toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için sürdürülebilirliği işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, “Herkese İyi Gelecek” sloganımızdan hareketle sürdürülebilirliği tüm süreçlerimize entegre eden projeleri hayata geçiriyoruz. İleri dönüşüm alanında çevreye ve doğaya karşı sorumlu şirket bilinciyle birbirinden özel içerikler hazırlıyor, sektörümüzde öncü bir rol üstlenmeyi sürdürüyoruz.

Daha fazla bilgi için: https://www.anadoluhayat.com.tr/

İlk tohumları 1990’lı yılların başında Bodrum’da Buğday Bitkisel Ürünler Restoranı ve Doğal Yaşam Merkezi’nde atılan Buğday Hareketi, insanların doğa ve diğer canlılarla uyum içinde yaşadığı ekolojik bir yaşamın hayalini kuruyor.
12 Ağustos 2002 yılında kurulan Buğday Derneği, tek tek bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmayı; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmayı ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemeyi amaçlıyor. Bu amaçlar uğruna çalışırken izlediği yöntemlerin başında örnekler oluşturmak, var olana destek olmak ve bilginin serbest dolaşımını sağlamak geliyor.
Buğday Derneği çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen sürdürülebilir tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması; geleneksel süreçteki üretimlerin korunması, sürdürülmesi; yerleşimleri, üretim ve tüketimleri ile yaşamları doğayla uyum içinde olan insan topluluklarının varlıklarını sürdürmesine katkıda bulunulması; bu alanda yaşayan örneklerin desteklenmesi, yeni örnekler oluşturulması ve bu örneklerin sürdürülebilir hale gelmelerinin desteklenmesi insan gereksinimlerinin ekosistem döngülerine uyum içinde yeniden tanımlanması; doğal gereksinimlere denk düşen üretim ve tüketim modellerinin ve  teknolojilerinin desteklenmesi ve uygulanması; bireyin doğa ve çevresi içerisinde yaşayabilmesi için bilgilendirilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi amacıyla faaliyet alanları yaratılması, bilgi ve kültür alışverişini sağlayan turizm anlayışının geliştirilerek uygulanması yolunda projeler yürütüyor.
Başlıca projeler:
● %100 Ekolojik Pazarlar
● WWOOF Türkiye/TaTuTa – Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe
Takası
● Zehirsiz Sofralar
● Zehirsiz Kentlere Doğru
● MedCaravan – Akdeniz Agroekoloji Kervanı
● AYE – Gençler için Agroekoloji Eğitimi
● Tohum Takas Ağı
● Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor!
● Doğa Dostu Kent Bahçeleri
● Arıları Yaşatalım

Daha fazla bilgi için: www.bugday.org

Back to Top