KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA AYDINLATMA FORMU

Veri Sorumlusu: ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
Adres: Büyükdere Cad. İş Kuleleri, Kule 2
Kat:17-20 Levent/İstanbul
Tel: 0 (212) 317 70 70
E-posta Adresi: tohumkumbaram@anadoluhayat.com.tr
Faks: 0 (212) 317 70 77
İnternet Adresi:www.anadoluhayat.com.tr
Ticaret Sicil Numarası: 265737
VD: Büyük Mükellefler V.D. 0680064936
MERSİS Numarası: 0068006493600013

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Şirketimiz ve Buğday Ekolojik
Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilecek Tohum Kumbaram Projesi
kapsamında düzenlenecek olan etkinliklere yetkilisi olduğunuz okul adına yapacağınız
başvuru esnasında kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, meslek bilgisi ve benzeri kişisel verileriniz;
tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak
kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecek ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca
muhafaza edilecektir.

Kişisel verileriniz; mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile kamu
makamlarına, ana hissedarımız ve acentemiz T. İş Bankası A.Ş.’ye, Tohum Kumbarası
Projesi kapsamındaki iş ortağımız Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’ne, denetim
firmalarımıza, gizlilik sözleşmesi ile güvence altına aldığımız iş ortaklarımıza,
tedarikçilerimize veya alt yüklenicilerimize aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. Fıkrası uyarınca
sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
amaçlarıyla açık rızanız aranmaksızın toplanmakta ve işlenmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan kaynaklanan haklarınıza ilişkin bilgi
edinmek ve bu kapsamda haklarınızı kullanabilmek için https://www.anadoluhayat.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-hakkinda adresine göz atabilirsiniz.

Back to Top